myphamohui

myphamohui
  • Updated:April 9, 2022 6:20 am
  • Last visit:April 9, 2022 6:17 am
  • Member Since:April 9, 2022 6:18 am
Xíu Ohui chuyên cung c?p m? ph?m: Ohui, Whoo, Su:m 37. S?n ph?m c?a t?p doàn LG s?n xu?t t?i Hàn Qu?c, do công ty LG Vina d?c quy?n nh?p kh?u & phân ph?i. Hàng công ty có tem Hidden Tag xác th?c hàng chính hãng, date m?i, giá siêu uu dãi. Shop xin b?i thu?ng 300% khi quý khách phát hi?n hàng gi?, hàng kém ch?t lu?ng khi mua t?i shop. Chuyên viên tu v?n da mi?n phí Hotline: 0937 220 783. Giao hàng toàn qu?c, du?c ki?m tra hàng tru?c khi thanh toán, mi?n phí ship don hàng t? 300k
Female
February 3
 

Profile Ads

Favorites