datdaiduong

datdaiduong
  • Updated:August 16, 2022 1:01 pm
  • Last visit:August 16, 2022 12:59 pm
  • Member Since:August 16, 2022 1:00 pm
Phong kham Dong y gia truyen Dat Dai Duong la mot phong kham Dong y thuoc dong ho Le da trai qua 6 doi hoat dong kham chua benh va hien dang duoc tiep noi va phat trien boi PGS. TS. Le Luong Dong, mot nguoi Thay thuoc uu tu da tung nam giu vi tri lanh dao cap cao trong linh vuc YHCT thuoc Bo Y te.
Voi phuong cham gin giu, phat trien va dem nhung tinh hoa y hoc co truyen da duoc luu truyen qua nhieu doi den voi xa hoi, gop phan tao nen mot cong dong khoe manh.

Tam nhin, su menh, gia tri cot loi:
- Tam nhin: dat muc tieu tro thanh nha cung cap hang dau cac dich vu cham soc suc khoe dat dang cap the gioi thu hut khach hang trong nuoc va the gioi
- Su menh: Khong chi phat huy cac bai thuoc gia truyen da co, chung toi cung khong ngung no luc nghien cuu de luon tim toi nhung phuong thuoc moi, cai tien de gia tang hieu qua, khong ngung hoc hoi va hoan thien minh de mang nhung tinh hoa nen y hoc co truyen den voi con nguoi Viet Nam va the gioi.

Gia tri cot loi:
- Doi ngu chuyen mon giau kinh nghiem va tam huyet.
- Cam giac thu thai va binh yen.
- Chi phi tiet kiem va hop ly.
- Nguyen lieu, quy trinh che bien chat che dam bao chat luong cao nhat.
Dia chi: So nha 22, Ngach 11, Ngo 348, Duong Kim Giang, Quan Hoang Mai, Ha Noi SDT: 0912211348 Website: datdaiduong.com Email: info@datdaiduong.com
Male
October 9
 

Profile Ads