AtechLoaJA

AtechLoaJA
  • Updated:November 26, 2022 2:24 pm
  • Last visit:November 26, 2022 2:22 pm
  • Member Since:November 26, 2022 2:22 pm
Ð?a ch?: 166 Ph? V?ng, Qu?n Hai Bà Trung, Hà N?i, Hanoi, Vietnam
Male
April 1
Âm nh?c
Aries (Mar 21-Apr 19)
"Loa Karaoke Ja mini là l?a ch?n s? m?t cho m?i nhu c?u v? thu?ng th?c âm thanh t?i Vi?t Nam. JA Atech có d?y d? các lo?i loa karaoke xách tay giá r? phù h?p v?i túi ti?n c?a gia dình b?n. T? loa Karaoke mini chính hãng chuy?n sang loa karaoke xách tay, Loa bluetooh,... cùng các ph? ki?n âm thanh di kèm. Chúng tôi t? hào là s?n ph?m thu?n Vi?t ch?t lu?ng nu?c bên ngoài mà giá thành l?i bình dân.”
"Loa Karaoke Ja mini là l?a ch?n s? m?t cho m?i nhu c?u v? thu?ng th?c âm thanh t?i Vi?t Nam. JA Atech có d?y d? các lo?i loa karaoke xách tay giá r? phù h?p v?i túi ti?n c?a gia dình b?n. T? loa Karaoke mini chính hãng chuy?n sang loa karaoke xách tay, Loa bluetooh,... cùng các ph? ki?n âm thanh di kèm. Chúng tôi t? hào là s?n ph?m thu?n Vi?t ch?t lu?ng nu?c bên ngoài mà giá thành l?i bình dân.”

Website: https://atech-hp.vn/
Phone: sdt: 0913633921
Gmail: atech2014.jsc@gmail.com
Facepage: https://www.facebook.com/loaJAkaraokechinhhang
Youtube: https://www.youtube.com/@JA.Audio.Speaker
Tiktok: https://www.tiktok.com/@loakarakeja
Ð?a ch?: 166 Ph? V?ng, Qu?n Hai Bà Trung, Hà N?i, Hanoi, Vietnam
 

Profile Ads