maylammat

maylammat
  • Updated:December 3, 2023 10:41 am
  • Last visit:December 3, 2023 10:39 am
  • Member Since:December 3, 2023 10:40 am
247 Thành Công, P. Phú Thu?n, Tân Phú, Thành ph? H? Chí Minh
Male
October 3
Libra (Sep 23-Oct 22)
Máy làm mát công nghi?p du?i 10 tri?u d?ng và siêu ti?t ki?m di?n t?i Thi?t b? công nghi?p Sài Gòn
https://thietbicongnghiepsg.com/may-lam-mat/
247 Thành Công, P. Phú Thu?n, Tân Phú, Thành ph? H? Chí Minh
Chi nhánh: s? 33 – du?ng An Nê Thành – Khu Ph? Long Ði?n – Phu?ng Long Phu?c – Th? Xã Phu?c Long – T?nh Bình Phu?c
Hotline: 090 972 98 36 - Zalo: 090 972 98 36
Email: thietbicongnghiepsg@gmail.com
#maylammat #maylammatcongnghiep #maylammataircooler
 

Profile Ads