parkviewa

parkviewa
  • Updated:July 1, 2021 12:07 am
  • Last visit:July 1, 2021 12:06 am
  • Member Since:July 1, 2021 12:06 am
28 – 30 Tran Nao, Phuong An Phu, Quan 2, Tp. Ho Chi Minh
Male
May 1
Can Ho Parkview Apartment Thuan An
Can Ho Parkview Apartment Thuan An
ParkView Apartment Thuan An – Binh Duong la du an can ho chung cu do Cong ty CP Dau Tu Phat Trien Sai Gon (SUDIC) lam chu dau tu va duoc ngan hang VietinBank bao lanh. Du an toa lac tai Duong Nguyen Du, Thanh pho Thuan An, Tinh Binh Duong.
Du an can ho ParkView Apartment Thuan An Binh Duong duoc quy hoach tren dien tich 1,1 ha, voi 2 Block cao 23 tang voi 880 can ho. Voi cac loai can ho 1, 2 & 3 phong ngu. Can ho ParkView Apartment la du an thuoc phan khuc Can ho Binh Duong gia re voi gia khoang 23 trieu/m2, thoi gian ban giao du kien vao quy 3, nam 2022.
UniHomes la don vi phan phoi chinh thuc cua ParkView Apartment Thuan An Binh Duong.
Thong tin lien he:
Website du an Park View Thuan An: https://parkview.vn/
Website Unihomes: https://unihomes.vn/
Dia chi: 28 – 30 Tran Nao, Phuong An Phu, Quan 2, Tp. Ho Chi Minh
Chi duong: https://goo.gl/maps/4hXBcgv8GoAaQH4X9
Hotline: 1900 23 23 24 
Hotline ParkView Thuan An: 0936 009 008
Email: info@unihomes.vn
#UniHomes #ParkviewApartmentThuanAn #ParkviewApartment #ParkviewBinhDuong #DuAnCanHoChungCuThuanAn