muabannova

muabannova
  • Updated:August 5, 2022 10:34 am
  • Last visit:August 5, 2022 10:29 am
  • Member Since:August 5, 2022 10:29 am
H? Chí Minh, Vi?t Nam
Male
January 1
B?t d?ng s?n, aqua city d?ng nai, lakeview city qu?n 2.
Aquarius (Jan 19-Feb 18)
Novaland
 

Profile Ads

Personal

170
77
Black
Black
Chuyên mua bán, nh?n ký g?i s?n ph?m t?i Novaland Nhà ph?, Bi?t th?, Shophouse giá t?t. Nh?n ký g?i ra hàng nhanh chóng, thông thu?ng t? 4 d?n 12 ngày. Các d? án di?n hình nhu: Aqua City Ð?ng Nai, Lakeview City Qu?n 2.