VTXVN789

VTXVN789
  • Updated:June 7, 2023 3:58 pm
  • Last visit:June 7, 2023 3:54 pm
  • Member Since:June 7, 2023 3:55 pm
S? 2 Ngõ 53 Ph?m Tu?n Tài, Nghia Tân, C?u Gi?y, Hà N?i
Male
November 4
"VTXVN là nhà cung c?p v?t tu, thi?t b? cho các công trình l?n nh? trên c? nu?c v?i các gói h? th?ng m?ng, camera và h? th?ng vi?n thông.
Thông tin liên h?
Website: https://vtxvn.com/
Map: https://goo.gl/maps/qjHbkrcbeJU34RYu9
Email: vienthongxanh303@gmail.com
SÐT: 0961653553
Hastag: #vienthongxanh #vtxvn #thietbicapquang #phukiencapquang #daycapmang"
 

Profile Ads