thietbimita

thietbimita
  • Updated:July 13, 2023 4:06 am
  • Last visit:July 13, 2023 4:04 am
  • Member Since:July 13, 2023 4:04 am
 

Profile Ads

Personal

Công ty TNHH Thi?t B? Mita
Mita là c?a hàng tr?c tuy?n máy móc công nghi?p, thi?t b? x? lý th?c ph?m và ph? linh ki?n thay th?. Trong b?p công nghi?p, b?p nhà hàng, quán an, quán cà phê, quán bar, c?a hàng gi?t ?i…
- Website: https://thietbimita.com/
- Email: info@thietbimita.com
- Hotline: 098 609 0405
- Ð?a ch?: B40 Ðu?ng 4A, Phu?ng Tân Hung, Qu?n 7, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam